top of page

ONLINE MARKNADSFÖRING

SOCIALA MEDIER

Sprid ditt budskap med ljusets hastighet

Vi är experter på att hjälpa dig och ditt företag; öka försäljning, förbättra kundvård, effektivisera kommunikationen & sänka kostnaderna på LinkedIN, Facebook & Instagram. Det är kostnadseffektivt, snabbt & sist men inte minst otroligt viktig att utnyttja den kraft som finns i att få sina kunder att sprida ditt företags budskap.

SÖKMOTOR

MARKNADSFÖRING

När man pratar om sökmotor-marknadsföring idag så pratar man i princip bara om Google Adwords. Och det är inte så konstigt eftersom Google i princip är sökmotor-marknaden i Sverige. Den största anledningen till att kunder väljer att arbeta med oss är att vi hjälper dem; sänka kostnaden, öka vinst per satsad krona & nå ut till kunder som aktivt söker efter en leverantör i deras bransch.

Nå dina kunder när dem är redo att köpa

ANALYS

Placera dina pengar där de ger resultat

Fördelen med online marknadsföring är att det går att analysera in i detaljnivå, och genom korrekt utförda analyser dra rätt slutsatser, om hur man ska placera sin marknadsföringsbudget där den gör som mest nytta. Vi kan hjälpa dig med analys av: din nuvarande marknadsföring, marknadspotential & storlek, kostnadsanalys osv.

KONVERTERINGS

OPTIMERING

Minska kostnaden & öka din försäljning

Konverteringsoptimering kan man enkelt utryckt säga är att "öka försäljning utan att öka sin marknadsföringsbudget". Vi jobbar med konverteringsoptimering i olika delar av din marknadsföring, grafiskt (hemsida, bildannonser osv.), budjustering (lägre kostnad för samma resultat i exempelvis Adwords) & innehåll/flöde.

Vi har aldrig haft en kund där försäljningen inte har ökat efter en konverteringsoptimering. Anledningen är enkel, det går alltid att förbättra & effektivisera sin online marknadsföring.

bottom of page